Quy trình lau kính nhà cao tầng bằng thiết bị đu dây

Việc lau kính nhà cao tầng là công việc khó khăn và nguy hiểm đòi hỏi tuân thủ đầy đủ , nghiêm ngặt về an toàn lao động, bảo hộ lao động. Có rất nhiều phương pháp để thi công lau vệ sinh kính , lau kính nhà cao tầng như : dùng vận thang( gondola) , dùng robot lau kính, dùng xe nâng người, dùng phương pháp đu dây. Mỗi phương án đều có ưu và nhược điểm riêng.

Phương án thi công phổ biến hiện nay được các công ty dịch vụ vệ sinh áp dụng là phương pháp đu dây tiếp cận vị trí thi công.

QUY TRINH ĐU DÂY LAU KÍNH

 1. Phương án đảm bảo an toàn.
 • Công nhân được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ, thiết bị cứu sinh. Được đào tạo về an toàn lao động, an toàn thi công trên cao và có kính nghiệm thi công trên cao.
 • Phía dưới khu vực thi công được căng dây cảnh báo “ khu vực đang thi công trên cao” và cử nhân viên túc trực nhằm nhắc nhở mọi người không vào khu vực đang thi công.
 • Thiết bị đu dây phải đảm bảo an toàn

2. Quy trình thi công.

 Chuẩn bị thi công : giám sát tổ thi công tập chung công nhân lại phổ biến công việc , vị trí thi công  , phương pháp an toàn , điều kiện làm việc tại công trình , thời gian làm việc , công tác dọn  vệ sinh rác sau nhưng buổi làm , tổ chức pha hóa chất
 Tiến hành thi công.

 • quy trình các bước thi công áp dụng cho từng công nhân.
 •  Công nhân đầy đủ tác phong đeo dây an toàn song vào vị trí thi công bắt  đầu công việc .
 • Thả dây đu  chính từ vị trí mà công nhân xác định thi công cho dây tiếp đất,cột dây vào một điểm cố định có độ trịu lực an toàn .
 • Thả dây cứu sinh song song với dây đu chính nhưng phải cách dây đu chính 1m bên phải hoặc bên trái, cột dây an toàn ở một vị trí cố định khác không cột chung với dây đu chính.
 • Liên kết các khóa  vào dây đu , dây an toàn , ghế .
 • kiểm tra kỹ thuật vật chất trước khi suống ghế, suống  ghế ngồi từ từ tụt theo dây suống vị trí thi công .
 • khi tiếp cận vị trí thi công, công nhân tiếp tục  công việc vệ sinh của mình…

 

Trả lời

0789508805